Thiên Long Sinh Viên - Tuyệt Đỉnh PK
TLBB Sinh Viên - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Sinh Viên
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
PhVu
150
Võ Đang
2
SSHIN
141
Thiên Long
3
DeathRace
123
Tiêu Dao
4
#b#YNguyn Duy Khang#2
81
Võ Đang
5
Lwndeptrai
69
Võ Đang
6
xTintx
58
Tiêu Dao
7
nhatkiem
38
Nga My
8
St
29
Võ Đang
9
#ef12345#Y#bBo Anh#6
27
Võ Đang
10
Pi
20
Nga My
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private