Thiên Long Sinh Viên - Tuyệt Đỉnh PK
TLBB Sinh Viên - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Sinh Viên
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
Nhi
44
Tiêu Dao
2
Thin
27
Võ Đang
3
NhNh
19
Võ Đang
4
CCiThi
10
Võ Đang
5
BNguLm
9
Võ Đang
6
Hong
8
Tiêu Dao
7
Flames
8
Tiêu Dao
8
MinhCoi
7
Nga My
9
NoNoLike
6
Tiêu Dao
10
tieudao
5
Tiêu Dao
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private