Thiên Long Sinh Viên - Tuyệt Đỉnh PK
TLBB Sinh Viên - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Sinh Viên
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
Minion
132
Tiêu Dao
2
xinthamng
82
Tiêu Dao
3
Ph
67
Nga My
4
JusTin
57
Võ Đang
5
CuVng
32
Cái Bang
6
#cFF0000#bT Cng K #3
31
Tiêu Dao
7
Duy
27
Võ Đang
8
#eecc005#Y#bTrai Bao #3
26
Cái Bang
9
NgcXinh
25
Tiêu Dao
10
MngCm
19
Nga My
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private