Thiên Long Sinh Viên - Tuyệt Đỉnh PK
TLBB Sinh Viên - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Sinh Viên
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
#eecc005#Y#b0oQa Nhio0
104
Võ Đang
2
#-08#eee1eee#bhAt3
75
Tiêu Dao
3
#eee1eee#bThy Kiu
40
Võ Đang
4
#-10#eee1eee#bNhip Phong
31
Thiên Long
5
BunCaAnh
17
Tiêu Dao
6
lOv3
16
Nga My
7
H߽ngNht
13
Võ Đang
8
CC
13
Nga My
9
Darken
10
Võ Đang
10
ngamy
9
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private